Välkommen till Mogetorps koloniförening.


Första arbetsdagen  den 21/4 kl  10.00 12.00

 


 
Kontakt: Ordf : Rolf Andersson
    E:mail rolf@mogetorp.se  0702102957
 
    Viceordf:  Beatrice Hast Tel:073-5020805
    b_hast@hotmail.com

 • Lottuthyrare. Keithy Kernen.Tel: 076-2043816
 • E:mail: keithy.kernen@bredband.net 
 • Låna släpkärra. Kontakta Jan-Erik Sjöberg
   070-2045836

 • Web:master
             Bo Ericsson
              0705433175

  boeinar49@gmail.com


  uppdaterad 2018-04-19